Certyfikat DVS Zert

01 wrzesień 2017
Certyfikat DVS Zert

Kontrola jakości to bardzo trudne wyzwanie dla wielu firm. Dzięki staraniom ekspertów BLACHPROFIL 2 przeszliśmy niezwykle wymagającą certyfikację firmy DVS ZERT.

Certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące ceny i weryfikacji stałości procesów opisane w normie  EN 1090-1:2009+A1:2011 są zgodne z systemem 2+ oraz, że Zakładowa Kontrola Produkcji blach spełnia wszystkie wymagania określone w danej normie. Certyfikacja w systemie 2+ potwierdza że Zakładowa Kontrola Produkcji w BLACHPROFIL 2 jest pod ciągłym nadzorem i jest systematycznie oceniania przez jednostkę notyfikowaną.