Paropropustné střešní membrány mají za úkol chránit střešní konstrukci a povrch podkroví budov proti nepříznivým vnějším vlivům, jako je pronikání srážkových vod, prachu a špíny a současně mikroperforací odvádět přebytek vodních par ven z budovy. Je možné je použít u všech typů šikmých střech.