Výchozím elementem větracího systému jsou montovaný na střešní krytině větrací komínky. Aby bylo dosaženo maximálních výhod, plynoucích z používání komínku, je třeba použít výrobek, který je speciálně navržen pro konkrétní druh střešní krytiny. Tímto bude zajištěna plná funkčnost výrobku. Proto pro krytiny, provedené s použitím modulové plechové střešní krytiny IZI®, nabízíme dedikované komínky. Jsou zhotovené z umělých hmot a nekorodují, zatímco souprava příslušenství umožňuje těsnou a bezpečnou instalaci na střešní ploše. Výstavba komínků zajišťuje účinný tah komínu. Dostupná jsou také příslušenství: anténní přechody a větráky.


Naše nabídka zahrnuje větrací komínky také v provedení se speciálně formovaným žlabem, který odvádí kondenzát na střešní krytinu a zajišťuje ji proti eventuálním škodám, které vyplývají z nadměrného množství vlhka ve větracím vedení.