PANEL SERIES

  • FIT

    Modułowy Panel Dachowy FIT to najnowszy produkt w ofercie marki BP2.eu. Choć wykorzystuje nowoczesne rozwiązania jest ukłonem w stronę historii. Nawiązuje wyglądem do klasycznych dachów sprzed wielu lat, w których arkusze, podobnie jak panele FIT, łączone były wertykalnie na przemian co daje wyjątkowy efekt wizualny.

  • ZIPP

    Panel Dachowy ZIPP to kolejna nowość produktowa w ofercie BP2.eu, która posiada wiele cech, jednak wygoda i szybkość montażu są walorem najbardziej charakterystycznym.

  • LAMBDA® 2.0

    LAMBDA® 2.0 este o versiune îmbunătățită a panourilor de acoperiş uşoare şi universale. Noua ofertă vă propune mai multe opțiuni de confi gurare și cele mai noi soluții tehnologice, de asemenea este perfect fi nisată din punct de vedere estetic.