KLAMPIARSKE DOPLNKY

 • ZÁVETERNÁ LIŠTA I
  ZÁVETERNÁ LIŠTA I

  Vetrová priečka je klampiarske spracovanie, uzatvárajúce brehovú strešnú hranu. Chráni plochy vonkajšej dosky (alebo krokvy) pred atmosférickými vplyvmi a ovplyvňuje estetiku konečnej úpravy strešnej plochy.
   

 • ZÁVETERNÁ LIŠTA II
  ZÁVETERNÁ LIŠTA II

  Vetrová priečka je klampiarske spracovanie, uzatvárajúce brehovú strešnú hranu. Chráni plochy vonkajšej dosky (alebo krokvy) pred atmosférickými vplyvmi a ovplyvňuje estetiku konečnej úpravy strešnej plochy.
   

 • ZÁVETERNÁ LIŠTA III
  ZÁVETERNÁ LIŠTA III

  Dvojdielny prvok, ktorý sa skladá z odtokového žliabku a hornej časti lišty.

 • ZÁVETERNÁ LIŠTA III - LAMBDA 2.0
  ZÁVETERNÁ LIŠTA III - LAMBDA 2.0

  Okrajový prvok strechy sa vyznačuje estetickými bočnými prelismi.

 • HREBENÁČ IZI
  HREBENÁČ IZI

  Hrebenáč IZI je najnovší produkt s dokonalým moderným dizajnom, ktorý sa venuje dokonale plochej maloformátovej plechovej krytine IZI.

 • HREBENÁČ ZET
  HREBENÁČ ZET

  Hrebenáč ZET je klampiarske spracovanie zakončujúce krytinu strechy v hrebeni, dedikované modulovej plechovej strešnej škridle ZET
   

 • HREBENÁČ OBLÝ
  HREBENÁČ OBLÝ

  Hrebeňová súdková strešná škridla je klampiarske spracovanie zakončujúce krytinu strechy v hrebeni. 
   

 • HREBENÁČ OBLÝ ŠIROKÝ
  HREBENÁČ OBLÝ ŠIROKÝ

  Hrebeňová súdková strešná škridla široká je prispôsobená k záverečnej úprave hrebeňa strechy, poskytuje jej monumentálny a ťažký vzhľad. Odpovedá za utesnenie.
   

 • HREBENÁČ TRAPÉZOVÝ
  HREBENÁČ TRAPÉZOVÝ

  Hrebeňová trapézová škridla je klampiarske spracovanie zakončujúce krytinu strechy v hrebeni. Jej úlohou je utesnenie, ako aj estetická konečná úprava hrebeňa strechy.
   

 • UKONČOVACÍ DIEL HREBENÁČA - OBLÉ
  UKONČOVACÍ DIEL HREBENÁČA - OBLÉ

  Koncovka hrebenáča stanoví dno, ktoré je zabezpečujúcim a maskujúcim elementom, doplňujúcim estetiku záverečnej úpravy.

 • UKONČOVACÍ DIEL HREBENÁČA - PLOCHÉ
  UKONČOVACÍ DIEL HREBENÁČA - PLOCHÉ

  Hrebeňové dno škridly je element uzatvárajúci ukončenie horných hrebenáčov.

   

 • ÚŽĽABIE
  ÚŽĽABIE

  Odkvapový kôš je klampiarske spracovanie, zabezpečujúce odber a odvod dažďovej vody do odkvapu z dvoch nezávislých strešných plôch, stýkajúcich sa v tzv. košu.

   

 • Nadokvapový pás
  Nadokvapový pás

  Nadodkvapový pás je klampiarske spracovanie uzatvárajúce priestor medzi odkvapom, a krytinou strechy. 

   

 • ODKVAPOVE LEMOVANIE POD KRYTINU II / PREDLŽENIE ZAVETERNEJ LIŠTY
  ODKVAPOVE LEMOVANIE POD KRYTINU II / PREDLŽENIE ZAVETERNEJ LIŠTY

  Univerzálna odkvapová lišta sa vyznačuje špeciálnym spodným ohybom, ktorý slúži aj na uzavretie podhľadov.

 • ODKVAPOVE LEMOVANIE POD KRYTINU I
  ODKVAPOVE LEMOVANIE POD KRYTINU I

  Lemovanie zaisťujúce odvod kondenzu zo strešného plášťa do odkvapu (pri čelových hákoch)

 • LEMOVANIE STENY VRCHNE
  LEMOVANIE STENY VRCHNE

  Povrchová úprava stien uzatvára okraj strechy. Stanoví estetickú konečnú úpravu krytiny a utesnenie miesta styku strechy so stenou.
   

 • OPLECHOVANIE STENY BOČNE S DILATAČNOU LIŠTOU
  OPLECHOVANIE STENY BOČNE S DILATAČNOU LIŠTOU

  Dvojdielne lemovanie zabezpečujúce tesnosť spojenia hlavného lemovania so stenou.

 • SPOJKA PANELOV LAMBDA 2.0
  SPOJKA PANELOV LAMBDA 2.0

  Lemovanie zabezpečujúce priečne spojenie panelov. Zaručuje vysokú estetiku tohto spojenia.

 • UNIVERZÁLNY ODVETRÁVACÍ PRVOK PRE LAMBDU, IZI, ZET
  UNIVERZÁLNY ODVETRÁVACÍ PRVOK PRE LAMBDU, IZI, ZET

  Univerzálne záverečné ventilačné spracovanie je výrobok, ktorý z dôvodu svojej konštrukcie nachádza použitie ako záverečné ventilačné spracovanie pre krytiny vykonané s použitím modulových a kompaktných plechových škridiel, dodatočne stanoviace pre nich štartovný profil.

   

 • SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ
  SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ

  Snehová zábrana, nazývaná tiež zachytávačom snehu má za úlohu zadržať sneh zosúvajúci sa zo strešnej plochy. 

   

Ste pokrývač, predajca alebo projektant?
Chcete aktívne sledovať trendy strešnej krytiny a dynamicky sa rozvíjajúcu ponuku BP2?

 • SÚČASNÉ AKCIE
 • ŠPECIÁLNE PONUKY
 • NOVINKY V PONUKE
 • INFORMÁCIE Z TRHU

BP2 NEWS to nie je spam, je to cielená firemná pošta bohatá na obsah.

Prihláste sa na odber noviniek BP2 ešte dnes!