Systém fasádnych krytín v ponuke BLACHPROFIL 2® s názvom PROSYSTHERM® predstavuje ideálne riešenie v stavebníctve obchodných, priemyselných a verejných objektov.
Uplatnenie vysokokvalitných konštrukčných prvkov systému vytvára efekt synergie. Preto spolupracujeme s poprednými dodávateľmi na trhu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-odporúčaným izolačným materiálom sú dosky s dvojitou hustotou z minerálnej vlny značky ROCKWOOL – inovatívny produkt s výnimočne priaznivými úžitkovými vlastnosťami, 
 

-systém spojov a tesniacich prvkov je ďalší komponent, ktorého úlohu nesmieme podceniť; odporúčame produkty SFS INTEC, kotviace riešenia určené na priemyselné použitie. 

 

 

 

 

Produkty vyššie uvedených firiem dodávame štandardne ako komponenty systému. PROSYSTHERM® sa vďaka tomu ako komplexné jednoducho montovateľné riešenie vyznačuje ideálnymi vlastnosťami v rozsahu tepelnej, akustickej a ohňovzdornej izolácie: krycí plášť tohto systému má triedu NRO (nerozširuje oheň rovnako pri jeho pôsobení vnútri, ako aj zvonku budovy). 

PROSYSTHERM® je súprava niekoľkých veľmi ľahko montovateľných komponentov. Tieto komponenty systému ponúkame v mnohých variantoch (rozmery, materiál, farebné prevedenie). Takáto štruktúra systému umožňuje omnoho voľnejšie prispôsobenie vzhľadu a parametrov krytiny individuálnym potrebám ako v prípade sendvičových dosiek. Produkty môžeme dodať priamo na miesto investície podľa vopred dohodnutého harmonogramu dodávok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Krycí plášť PROSYSTHERM® predstavuje komplexné riešenie založené na oceľových kazetách upevňovaných priamo na podperné stĺpy objektu. Stenové kazety sú zateplené špeciálnym izolačným materiálom – minerálnou vlnou so zlepšenými vlastnosťami tepelnej a hlukovej izolácie, ktorej štruktúra zabraňuje usadzovaniu vlny. Z vonkajšej strany je pokrytá trapézovým plechom ľubovoľného profilu. Dodávame komplet špeciálnych upevňovacích materiálov a tesniacich pások. 

V systéme PROSYSTHERM® boli uplatnené novátorské riešenia, o. i. použitie minerálnej vlny s dvojitou hustotou s ryhovaním a dištančné spojovacie kusy. Umožňuje to vyriešiť problémy, ku ktorým dochádza pri tradičných metódach zatepľovania vlnou. 


 

PROSYSTHERM® zaisťuje:

 •  Zníženie efektu tepelných mostov a tým aj účinnejšiu tepelnú ochranu.
 •  Zlepšenie zvukovej izolácie.
 •  Optimálne využitie priestoru na izoláciu.
 •  Použitie vlny s dvojitou hustotou predchádza jej osadzovaniu. 

 

 

 

 

Popri vysokých očakávaniach ohľadne montážnych riešení a estetického výrazu kladie moderné stavebníctvo požiadavky aj na funkčnosť krycích plášťov. Týka sa to najmä parametrov tepelnej a hlukovej izolácie a požiarnej odolnosti steny. Riešenie PROSYSTHERM® spoločnosti BLACHPROFIL 2® bolo v tejto oblasti podrobené detailným skúškam. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú vysokú účinnosť systému. Krytina zaisťuje významné úžitkové vlastnosti a vysokú bezpečnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty súčiniteľu prestupu tepla pri priehradkách boli stanovené s použitím metód výpočtov podľa noriem:

- EN ISO 10211-1 „Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Časť 1: Všeobecné metódy“.

- EN ISO 10211-2 „Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Časť 2: Lineárne tepelné mosty”.

- EN ISO 6946 „Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda”. 

 

 

Rozloženie izoterm v priereze zloženia kaziet.  

                    

Súčiniteľ prestupu tepla pri stene PROSYSTHERM® postavenej z: 

a) oceľovej kazety 600/100 hr. 0,75 mm
izolovanej doskami z kamennej minerálnej vlny STALROCK MAX (hr. 160 mm)
a obloženej fasádnym oceľovým plechom T-35 s hr. 0,5 mm – UC = 0,267 W/m2K. 

b) oceľovej kazety 600/130 hr. 0,75 mm
izolovanej doskami z kamennej minerálnej vlny STALROCK MAX (hr. 170 mm)
a obloženej fasádnym oceľovým plechom T-35 s hr. 0,5 mm – UC = 0,284 W/m2K. 

c) oceľovej kazety 600/130 hr. 0,75 mm
izolovanej doskami z kamennej minerálnej vlny STALROCK MAX (hr. 190 mm)
a obloženej fasádnym oceľovým plechom T-35 s hr. 0,5 mm – UC = 0,242 W/m2K. 

d) oceľovej kazety 600/160 hr. 0,75 mm
izolovanej doskami z kamennej minerálnej vlny STALROCK MAX (hr. 200 mm)
a obloženej fasádnym oceľovým plechom T-35 s hr. 0,5 mm – UC = 0,261 W/m2K. 

 

 

 

 

Charakteristická hluková izolačná schopnosť podľa EN 20140-3 

 

                       

Skúšobná metóda/procedúra podľa:

- Normy EN 20140 - 3 Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií.

- Laboratórne meranie vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií.

- Skúšobné procedúry: LA - 1:2000 Laboratórne meranie vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií. Indexy boli vypočítané podľa normy EN ISO 717 Akustika. Hodnotenie zvukovej izolácie stavebných konštrukcií a v budovách. Vzduchová nepriezvučnosť. 

 

Výsledky skúšok požiarnej odolnosti 

Klasifikácia požiarnej odolnosti: 

 

 

El (i ➞o)90, EW (i ➞o)180

 

Dosiahnutá požiarna trieda steny spĺňa požiadavky na budovy v triede „B”.

 

Skúšobná metóda/procedúra podľa:

- Norma 13501-2 (U) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)

- Správa LP-1178.2/07 zo skúšky požiarnej odolnosti krycieho plášťa – systém PROSYSTHERM® spoločnosti BLACHPROFIL 2®. 

 

 

 

 

Stenové kazety – vnútornú časť fasádneho systému PROSYSTHERM® tvoria stenové kazety. Montujú sa pria- mo na konštrukčné piliere pomocou špeciálneho nastreľovacieho systému. Medzi jednotlivými kazetami aj medzi kazetami a prvkami nosnej konštrukcie sa používa tesnenie. 

Prednosti kaziet:
- vysoká odolnosť;
- nízka hmotnosť;
- jednoduchá a rýchla montáž. 

Podrobné informácie o ponúkaných stenových kazetách sú dostupné v danom technickom liste výrobku. 

 

 

 

 

 

Minerálna vlna – minerálnou vlnou je možné vďaka jej vlastnostiam veľmi ľahko zatepliť stenu vytvo- renú z oceľových kaziet. Môžu to urobiť aj osoby, ktoré nie sú odborníkmi, a to priamo na stavbe bez potreby nástrojov. Jej podstatnou vlastnosťou, ktorá minimalizuje tepelné straty, je špeciálna drážka 

umožňujúca montáž vlny spôsobom, ktorý tesne prikryje spoje kaziet. 

Prednosti ponúkanej minerálnej vlny s dvojitou hustotou: - vysoká tepelná izolácia;
- nehorľavosť a odolnosť proti požiaru;
- vysoká zvukotesnosť; 

- priepustnosť pár;
- odolnosť proti vlhkosti;
- jednoduchá a rýchla montáž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trapézový plech – vonkajšia krytina je vyrobená z trapézového plechu. Existuje možnosť použitia ľubovoľného profilu trapézového plechu z našej ponuky. Trapézové plechy sa na kazety montujú pomocou špeciálnych skrutiek. Dodatočne je možné použiť membránu 

medzi profilom a vlnou. 

Podrobné informácie o ponúkaných trapézových plechoch sú dostupné v daných technických listoch výrobku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné súčasti systému – špeciálne upevňovacie a utesňovacie prvky fasádneho systému PROSYSTHERM® umožňujú jeho presnú a rýchlu montáž. Vlastnosti ponúkaných spojovacích 

prvkov, priechodných klincov a tesnení zaručujú zachovanie všetkých úžitkových parametrov systému.
Samozávrtné dištančné spojovacie prvky udržujú stály odstup 40 mm medzi základom stenových kaziet a vonkajším obložením z trapézového plechu. Umožňuje to plne využiť izolačné vlastnosti minerálnej vlny po celú dobu používania. 

Povlaky a farby

Súbory na prevzatie

Príslušenstvo

 • Kotviace systémy

  Na tieto doplnky kladieme mimoriadne vysoké nároky, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou strechy.

Ste pokrývač, predajca alebo projektant?
Chcete aktívne sledovať trendy strešnej krytiny a dynamicky sa rozvíjajúcu ponuku BP2?

 • SÚČASNÉ AKCIE
 • ŠPECIÁLNE PONUKY
 • NOVINKY V PONUKE
 • INFORMÁCIE Z TRHU

BP2 NEWS to nie je spam, je to cielená firemná pošta bohatá na obsah.

Prihláste sa na odber noviniek BP2 ešte dnes!