Bez ohľadu na uhol sklonu strechy alebo vzdialenosti krokiev si zákazník môže vybrať okná zodpovedajúce jeho potrebám a očakávaniam. Navyše ponúkame špeciálne okná do miestností so zvýšenou vlhkosťou a s veľmi nízkymi uhlami sklonu alebo s elektronickým ovládaním.
Možnosť otáčania okna zaisťuje jednoduché udržiavanie čistoty a primeraná ochrana dreva vo výrobnej fáze umožňuje dlhoročné používanie bez dodatočných údržbárskych zákrokov.

www.fakro.pl   www.velux.pl