Vysoký konštrukčný profil so zvýšenou pevnosťou. Odporúčaný najmä do konštrukcií s veľkým odstupom medzi trámami / piliermi.

Technická špecifikácia

Efektívna šírka: 840 mm
Celková šírka: ~880 mm
Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 14 000 mm
Hrúbka plechu: 0,7 - 1,5 mm
Výška profilu: 153 mm

Povlaky a farby

Súbory na prevzatie

Príslušenstvo

  • Kotviace systémy

    Na tieto doplnky kladieme mimoriadne vysoké nároky, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou strechy.

  • Silikóny

     Pokrývačské silikóny sú špeciálnou silikónovou hmotou určenou na vyhotovovanie pružných tesnení spojov plechov, klampiarskych dielov, ríms a podobne. Dostupné v štandardných, originálnych farbách: číra, hnedá a červená. Odporúčaný pre profesionálov.