Modulárna plechová škridla ZET® sa zjavne odlišuje od riešení, ktoré sú k dispozícii na trhu. Celý rad vlastností, ktoré sú pre ňu charakteristické, prináša značné výhody v súvislosti s voľbou tohto produktu.

Technická špecifikácia

Skutočná šírka prekrytia: 1150 mm
Celková šírka: ~1212 mm
Dĺžka modulu: 363 mm (vzdialenosť lát 350 mm)
Hrúbka plechu: 0,5 mm
Výška profilu: 50 mm
Výška prelisu: 30 mm

 

Medzi hlavné výhody modulárnych plechových škridiel ZET® patria:

 •  vysoký prelis s pretlačením typu „Z” (právne chránené riešenie ), imitujúci vzhľad tradičných keramických škridiel,

 •  nepoužívajú sa skrutky na povrchoch pretlačení (pretlačenie typu „Z” funguje na princípe zámky a skrutkové spoje na tomto mieste nie sú nutné). Toto riešenie značne obmedzuje priemernú spotrebu skrutiek,

 •  pretlačenie typu „Z”, ktoré spôsobuje vznik hlbokých tieňov medzi modulmi. Vďaka tomu krytina za všetkých svetelných podmienok predstavuje jedinečnú a dynamickú formu.  Navyše skrutky a horizontálne spoje medzi tabuľami sú menej viditeľné,

 •  symetrický tvar umožňuje montáž ľubovoľným smerom, ktorý si zvolí zhotoviteľ. Symetrickosť tabúľ tiež umožňuje zvláštny spôsob montáže, podľa ktorého riadky jednotlivých tabúľ sú posunuté vo vzťahu k sebe navzájom,

 •  špeciálny systém príslušenstva a fixačných prvkov, ktorý doplňuje obraz dokonale vypracovaného strešného systému.

  

Modularita - rozmery

Kompaktné rozmery modulárnych škridiel ZET® v porovnaní s klasickými oceľovými strešnými krytinami prispievajú k výraznému zlepšeniu v oblasti dopravy, montáže a nakladania s odpadmi.  Modulárna podoba zaisťuje rýchlu a efektívnu montáž strešnej krytiny a značne obmedzuje stavebné náklady.

 

 

Vertikálne pretlačenia typu „Z”

 

Charakteristickým rysom modulárnych plechových škridiel ZET® je forma pretlačenia (toto riešenie je právne chránené).

V prípade tradičných plechových škridiel pretlačenie je naklonené kolmo k povrchu modulu. 

V prípade modulárnych plechových škridiel ZET® sa využíva pokročilejšie riešenie: prierez povrchov dvoch modulov a pretlačení medzi nimi tvorí tvar písmena „Z”, a stupeň pretlačenia je naklonený pod ostrým uhlom k povrchu nižšie ukázeného modulu.

 

 
 

Taká konštrukcia profilu prináša celý rad výhod:

 •  praktickosť: rýchlejšia a jednoduchšia montáž, používanie skrutiek na povrchu pretlačení nie je nutné (funkcia zámky so západkou),
 •  estetický vzhľad: na povrchoch pretlačení sa nepoužívajú skrutky a menej skrutiek na povrchu strechy. Spoje na miestach styku troch tabúľ sú menej viditeľné. Okrem toho pretlačenia typu „Z” tvoria hlboké tiene, ktoré maskujú skrutky a horizontálne spoje medzi tabuľami a pridávajú krytine výrazný rys, ktorý imituje tradičné keramické škridle,
 •  bezpečenstvo: stekajúca voda obchádza horizontálne spoje medzi tabuľami.

 

 

 

zamek

 

Počas pokladania tabúľ pretlačenie typu „Z” plní funkciu zámky so západkou.  Vďaka tomu na povrchoch pretlačení nie sú nutné dodatočné skrutkové spoje medzi tabuľami.

Má to priaznivý vplyv na bezpečenstvo a rýchlosť montáže, ako aj na estetický vzhľad krytiny (obmedzenie počtu viditeľných skrutiek).

 

 

 

 

 

 

Montážne odporúčania

 

 

Preprava a montáž

Modulárna plechová škridla ZET® je dodávaná na nevratných paletách. Pre dodanie strechy nie sú vyžadované špecializované dopravné prostriedky. Jedna paleta obsahuje 264 tabule, tj. 212,5 m2 krytiny.

Ľahké moduly umožňujú tiež prepravu na miesto pokládky (napr. schodiskom), ktorú je schopná vykonať jedna osoba, nieje nutné používanie komplikovaných zariadení.

 

 

 

 

Vzhľadom ku konštrukcii tabúľ (pretlačenia typu „Z”), jednotlivé tabule sa nesmú priamo vyťahovať z obalu zdvihnutím hore.

Skôr než zdvihnete tabuľu, ľahko ju potlačte niekoľko centimetrov smerom dopredu, aby sa predišlo poškodeniu povlaku tabule, ktorá je umiestnená pod ňou (podľa obrázku).

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulárna plechová škridla ZET® je symetrickým profilom, preto smer montáže je ľubovoľný - na pravú alebo ľavú stranu. Voľba smeru montáže môže byť podmienená napr. estetickými požiadavkami.

Zachovajte vzdialenosť lát 350 mm.

 

 

 

 

 

 

 

Správnym spôsobom montáže modulárnych škridiel ZET® je metóda tzv. „míjania“, podľa ktorej riadky jednotlivých tabúľ sú posunuté vo vzťahu k sebe navzájom. Toto riešenie je možné vďaka symetrickosti tabúľ. Výhodou takého položenia je neexistencia kontaktných bodov hrán štyroch tabúľ. Navyše, pozdĺžne spoje sa nevyskytujú na tých istých miestach, čím sa zvyšuje estetický vzhľad krytiny.

 

montaz

 

 

 

 

 

 

Povlaky a farby

MONTAŻ

Príslušenstvo

 • Strešná membrána s vysokou priepustnosťou pary

  Strešné membrány sú používané ako vrstvy predbežného krytia pod krytinami šikmých striech. Zabraňujú prieniku odpadu nafukovaného do tepelnej izolácie a strešnej konštrukcie: dážď a sneh.

 • Kotviace systémy

  Na tieto doplnky kladieme mimoriadne vysoké nároky, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou strechy.

 • KLAMPIARSKE DOPLNKY

  Hrebenáče a klampiarske výrobky sú neoddeliteľnou súčasťou každej náležite vyhotovenej krytiny. Chránia ju proti zatekaniu a prievanu a strecha vďaka nim získava nový estetický vzhľad.

 • Silikóny

   Pokrývačské silikóny sú špeciálnou silikónovou hmotou určenou na vyhotovovanie pružných tesnení spojov plechov, klampiarskych dielov, ríms a podobne. Dostupné v štandardných, originálnych farbách: číra, hnedá a červená. Odporúčaný pre profesionálov.

 • Strešné okná

  Strešné okná - využitie nami ponúkaných strešných okien umožňuje využiť podkrovie a plne ho presvetliť.

 • Hrebeňový pás
  Hrebeňový pás slúži na utesňovanie hrebenáčov ventilovaných šikmých strešných krytín uložených na latách a kontralatách. Upevňuje sa na klaniciach a v rohoch, pod hrebenáčmi a na uložené krytiny. Pás zaisťuje dobré podmienky na vetranie plochy a chráni pred prienikom vody (snehu, dažďa), prachu a špiny pod krytinu.
 • PLOCHÉ PLECHY

  Dodávame nízko a vysoko spracovaný oceľový materiál používaný na výrobu širokej škály výrobkov. Disponujeme linkou na rezanie a krájanie plochých plechov a prevíjanie zvitkov.

 • OCEĽOVÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM INGURI®

  Použitie správneho odkvapového systému umožňuje efektívne odvádzať vodu zo strešnej krytiny, čo má kľúčový význam pre jej trvanlivosť a funkčnosť. Chráni taktiež fasádu budovy pred poškodením spôsobeným vlhkosťou.

 • Lakiery zaprawkowe

  Lakiery zaprawkowe stosowane są do zabezpieczenia krawędzi ciętych oraz ewentualnych uszkodzeń powłoki pokrycia powstałych podczas montażu. Poza funkcją ochronną pozwalają utrzymać najwyższą estetykę pokrycia dachowego.